Player

Obtener Plugin Flash para visualizar este reproductor

Улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшил олгох санхүүжилтийн хамтарсан тушаал PDF Хэвлэх Имэйл

САНГИЙН САЙД, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙДЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ


2009 оны 04 дүгээр                                                     Дугаар 97/169                                                       Улаанбаатар хот
сарын 29 -ны өдөр

Улирлын ажлын үр дүнгээр мөнгөн урамшил
олгох санхүүжилтийн тухай


Монгол Улсын 2009 оны төсвийн тухай хууль, Засгийн газрын 2008 оны 54 дүгээр тогтоолын 3 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Төрийн өмчит ерөнхий боловсролын сургууль, хүүхдийн цэцэрлэгийн багш, бусад албан хаагчдын I улирлын ажлын үр дүнгийн мөнгөн урамшил нийт 5.041.003.100 /таван тэрбум дөчин нэгэн сая гурван мянга нэг зуу/ төгрөгийг хавсралтад заасан хуваарийн дагуу санхүүжүүлэхийг Төрийн сангийн газар /Х.Пүрэвсүрэн/-т зөвшөөрсүгэй.

2. Тушаалын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Сангийн яамны Төрийн сангийн газар /Х.Пүрэвсүрэн/, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар /С.Наранцогт/-т даалгасугай.
САНГИЙН САЙД                                                                                        БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ                  
УХААНЫ САЙД               


С.БАЯРЦОГТ                                                                                                          Ё.ОТГОНБАЯР

Хавсралтыг татаж авах